Accessibilitat en els negocis


És el seu negoci accessible?

 

accesibilidad en los negocios

 

Normativa i solucions per a l’accessibilitat en els negocis mitjançant plataformes puja escales i plataformes elevadores

L’arquitectura i accessibilitat del comerç, són claus per a la viabilitat del negoci.

Són molts els establiments que deixen de costat a un públic potencial per no poder satisfer les seves necessitats. Estem parlant de persones majors, persones amb discapacitat, acompanyants de les persones amb discapacitat o majors.

El primer obstacle es troba en l’entrada a la pròpia botiga o local, que té un graó o varis i/o una porta massa estreta o amb la manovella a una altura no accessible. No obstant això, aquest tipus d’obstacles tenen una solució d’accessibilitat.

Les solucions en accessibilitat no tenen per què ser complicades, cares o intrusives. Al contrari, existeixen solucions senzilles, agradables estèticament i assequibles. Recordar que tampoc val qualsevol solució: hem d’exigir seguretat, autonomia i compliment normatiu, per a tots els usuaris.

 

Beneficis de tenir un negoci accessible

Les persones amb discapacitat són grans consumidors de productes i serveis, encara que moltes vegades no es pensi en ells com a públic objectiu.

Són persones que consumeixen els mateixos productes i serveis que la societat en el seu conjunt i a aquests li sumem, a vegades, els vinculats amb la discapacitat.

Per a consumir en igualtat de condicions, resulta essencial que els espais comercials es trobin lliures d’obstacles, així com que existeixi un etiquetatge accessible dels productes i serveis. D’altra banda, si el nostre comerç, és accessible, seran més les persones amb discapacitat o problemes de mobilitat, que tornaran a comprar.

Encara queda molt per fer perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets com a consumidors.

No obstant això, en alguns comerços, ja existeix la sensibilitat d’adaptació. També cada vegada són més els Municipis que tracten de legislar en aquest sentit.

 

Normativa sobre l’accessibilitat en comerç

Les parts d’un local, comerç o negoci accessible, que han d’estar adaptades a l’ús de persones discapacitades, s’estableixen en diferents lleis i normes. El més important, ja que té caràcter de Llei, és el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat del Codi Tècnic de l’Edificació. S’estableixen com han d’adequar-se les condicions d’accessibilitat de les edificacions, entre elles els locals comercials. Cal ressenyar que, en el cas d’un nou comerç, és indispensable unes condicions mínimes d’accessibilitat per a poder aconseguir la Llicència d’Obertura Municipal.

En el cas d’edificacions existents, és a dir aquells establiments comercials ja oberts, amb Llicència, però en els quals es realitzaran obres, hauran de complir, al seu torn, la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, a fi d’aconseguir l’accessibilitat universal. Aquesta Llei posava una data límit per a l’adaptació, abans del 4 de Desembre de 2017.

 

Com fer que un negoci sigui més accessible?

 

Accessos

 • En tot comerç d’ús públic ha d’existir almenys una entrada accessible fàcilment localitzable des de la via pública. Aquest accés haurà de ser utilitzat per tots els visitants. Només hi haurà un itinerari secundari exclusiu per a les persones amb mobilitat reduïda quan es tracti d’un lloc de patrimoni històric on és complexa la intervenció.
 • Els intèrfons i sistemes d’avís o anomenada també hauran de ser accessibles (vídeo, veu, localització…). No han d’estar a una altura major de 1,20m. Han de ser d’un color contrastat respecte la paret així serà de més fàcil visualització.
 • Les portes d’entrada han de tenir un ample lliure de 80 cm o més i el seu sistema d’obertura serà preferiblement automàtic, amb portes corredisses o abatibles. Si les portes són d’obertura manual no han de pesar massa perquè tothom pugui obrir-les.
 • L’espai anterior i posterior a la porta no ha de tenir pendent i ha de permetre el gir complet d’un usuari en cadira de rodes, és a dir, ha de permetre una circumferència de 1,50 m de diàmetre.
 • Les portes de vidre hauran d’assenyalar-se amb franges horitzontals o amb un logotip de color contrastat.
 • Quan per diferents raons no sigui possible, generar aquestes adaptacions, la Llei preveu instal·lar un altre tipus de solucions d’accessibilitat: Plataformes puja escales o Plataformes elevadores.

 

Zona d’atenció al públic

 • És important que els mostradors i punts d’atenció siguin de dues altures. La part baixa ha de tenir un ample de 80 cm o més i una altura entre 80 i 85cm. A més, sota la taula del mostrador ha d’existir un espai lliure d’obstacles amb una altura entre 80 cm i 70 cm i un fons de 60 cm.

 

Barra de bar o cafeteria

 • Si el seu local pertany al sector de l’hostaleria o la restauració, hem de tenir en compte que la barra del bar o cafeteria també ha de ser de doble altura i ha de comptar amb un espai d’atenció adaptat en el qual la persona en cadira de rodes pugui aproximar-se de manera frontal.
 • Respecte les barres d’autoservei estaran situades a una altura entre 75 cm i 80 cm i permetran que la persona en cadira de rodes pugui aproximar-se frontal i lateralment.

 

Emprovadors

 • En el cas de les botigues de roba, per exemple, l’itinerari que condueix als emprovadors ha de ser accessible, pla i sense desnivells. Ha de tenir un ample de pas de 90 cm com a mínim.
 • La porta d’entrada als emprovadors ha de tenir un ample mínim de 80 cm. Almenys un dels emprovadors ha de ser accessible per a persones en cadira de rodes i ha de tenir espai suficient perquè l’usuari pugui donar un gir interior de 360° (1,50 m de diàmetre).
 • Es recomana que l’emprovador accessible tingui unes mesures de 2,20 m d’ample per 2,20 m de fons, ja que moltes vegades estarà en l’emprovador amb una persona acompanyant. A l’interior de l’emprovador haurà d’haver-hi un seient o un banc fixat al sòl, i també un espai lateral lliure per a poder col·locar-se amb la cadira de rodes i poder fer transferència si convé. També hauria de col·locar-se una barra horitzontal fixada a uns 70-75 cm d’altura. Els penjadors hauran de col·locar-se a diferents altures: a 1,60 m i a 1,30 m.
 • El mirall serà de cos sencer. La il·luminació funcionarà amb interruptor o sensors de moviment, mai amb temporitzador. L’interruptor haurà de col·locar-se entre 90 cm i 1,20 m.

 

Passadissos

 • Les persones majors, amb crosses o bastons, les persones amb equipatge, cotxets de bebès o usuaris de cadira de rodes han de poder circular tranquil·lament i fer maniobres pels passadissos de circulació. Aquests han de tenir un ample mínim de 1,20 m i una altura mínima de 2,20m, sense obstacles.
 • Si el nostre passadís és molt llarg, cada 10 m ha d’existir un espai on l’usuari en cadira de rodes, pugui fer un gir de 360°.

 

Paviments

 • Els paviments han de ser antilliscants, tant en sec com mullat. Han de ser homogenis, sense sots ni buits entre rajoles. Vigilar amb les rajoles soltes.

 

Portes

 • L’ample de pas de les portes ha de ser 80 cm o més.
 • El sistema d’obertura ha de ser fàcil de manipular, mai posar poms rodons. En el seu lloc s’instal·laran manilles o tiradors a l’altura d’1 m de manera que totes les persones puguin manipular-les.

 

Escales

 • Un graó o desnivell constitueix de per si mateix una barrera perquè les persones en cadira de rodes, bastons o amb discapacitat puguin desplaçar-se. Si per a accedir al nostre local o dins d’ell tenim escales sempre haurem d’habilitar un itinerari alternatiu accessible. Aquest pot resoldre’s amb una plataforma elevadora o plataforma puja escales.

 

Millors solucions d’accessibilitat per al teu negoci

Des de Farré Accessibilitat, disposem de totes  les solucions d’accessibilitat per a convertir el teu negoci, local, o comerç en accessible.

Les plataformes puja escales, sempre de dimensions i característiques tècniques aptes per a l’ús al qual es destinen

Les plataformes elevadores, requereixen unes dimensions i característiques aptes per a l’ús i lloc que es destinen.

 

accesibilidad en los negocios plataforma salvaescalera

 

accesibilidad en los negocios plataforma salvaescalera tienda deporte

 

En conseqüència, un comerç accessible, significa una experiència satisfactòria, bona imatge i responsabilitat social. Fer el teu negoci accessible, no és una despesa és una inversió, que no gaire costosa i, amb un estupend retorn.

En Farré Accessibilitat li respondrem qualsevol pregunta que pugui tenir sobre els nostres productes per a millorar l’accessibilitat del seu negoci.

 

×