Ajuts a la Rehabilitació


Ajudes per a la rehabilitació d’edificis per a comunitats de propietaris

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en un espai públic deteriorat. Per això, rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquest 2017, l’Ajuntament destina 46,6 milions d’euros del pressupost municipal a subvencions per contribuir a fer front a les despeses de rehabilitació dels habitatges i els edificis i aconseguir que siguin segurs, accessibles i sostenibles energèticament.

Totes les obres de rehabilitació exterior de l’edifici han de preservar l’homogeneïtzació tipològica i cromàtica per protegir la unificació de les façanes.

 

Una de les tipologies d’obres que es poden acollir a les ajudes és a l’Accessibilitat.

Incluye:

 • Instal·lació d’ascensors als edificis que no tinguin.
 • Supressió dels desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis.
 • Reformes constructives que comportin l’enderrocament, eixamplament o adequació de portes o passadissos.
 • Millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors.
 • Construcció de rampes o d’aparells elevadors (plataformes elevadores verticals).

 

Qui pot demanar l’ajuda?

Pot demanar ajuda:

 • Qui presideixi la comunitat de propietaris i propietàries.
 • Qui administri l’edifici o ho tingui en propietat

 

Quins edificis es poden beneficiar?

Poden beneficiar-se:

 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de 1992, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • Els edificis d’habitatges buits poden acollir-se a les ajudes sempre que, una vegada rehabilitats, s’incorporin en la borsa de lloguer social per un període no inferior a cinc anys.

 

Resum de les subvencions en matèria d’Accessibilitat:
Actuació Percentatge de la subvenció Màxim per actuació
Instal·lació d’ascensors 50 % 30.000 €
Supressió de barreres arquitectòniques 25 % 30.000 €

 

On, quan i com se sol·licita l’ajuda?

L’ajuda se sol·licita en les oficines de l’habitatge de Barcelona (amb cita prèvia en www.habitatge.barcelona) i fins al 31 de desembre de 2017.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud i lliurar la documentació següent:

 • Pressupost.
 • Informe d’inspecció tècnica dels edificis (IITE).
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Certificat d’accessibilitat.

En el període màxim d’un mes, el Consorci de l’Habitatge concertarà una visita a l’habitatge i redactarà un informe tècnic en el qual s’assenyalaran les condicions per poder optar a la subvenció i les quantitats màximes que es podran rebre.

 

Quan es poden iniciar les obres?

En cas que l’informe sigui favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajudes i d’inici de les obres, que han de començar en un termini màxim de 6 mesos.

 

×