Cadires puja escales vs. Plataformes elevadores


Sillas Salvaescaleras vs. Plataformas Salvaescaleras

Diferències i similituds de les cadires puja escales i Plataformes elevadores.


A mesura que la població envelleix i les persones amb mobilitat reduïda busquen solucions per a millorar la seva qualitat de vida, l’accessibilitat en la llar es torna fonamental. Entre les diverses opcions disponibles, les cadires puja escales i les plataformes elevadores són dues tecnologies populars que permeten a les persones superar barreres arquitectòniques i desplaçar-se de manera segura i còmoda al llarg d’escales. En aquesta publicació, examinarem i compararem tots dos sistemes per a ajudar-te a entendre quin és el més adequat per a les teves necessitats.

Les Cadires puja escales: Elegància i Adaptabilitat

Les cadires puja escalessón dispositius motoritzats dissenyats per a transportar a una persona d’un pis a un altre al llarg d’una escala recta o corba. La cadira es desplaça al llarg d’un riell fixat a la paret o directament als graons. Aquests sistemes són ideals per a habitatges amb escales tradicionals, ja que poden instal·lar-se fàcilment i no requereixen modificacions estructurals importants.

Avantatges de les Cadires *Salvaescaleras:

Facilitat d’instal·lació
Les cadires puja escales són més fàcils i ràpides d’instal·lar en comparació amb altres sistemes, la qual cosa les converteix en una opció popular per a aquells que necessiten una solució ràpida.

Disseny compacte
Aquestes cadires estan dissenyades per a ocupar un espai mínim en l’escala. Es poden plegar quan no estan en ús, la qual cosa permet que altres membres de la família utilitzin les escales amb normalitat.

Adaptabilitat
Les cadires puja escales són compatibles amb escales rectes, corbes o fins i tot escales amb replans intermedis. A més, existeixen models per a ús en interiors i exteriors, la qual cosa augmenta la seva versatilitat.
Per a escales de tram recte, trobem la Cadira puja escales Homeglide Homeglide Extra i Homeglide Exterior.
Per a escales de tram corb, trobem la Cadira puja escales Flow X.

Sillas Salvaescaleras vs. Plataformas Salvaescaleras
Sillas Salvaescaleras vs. Plataformas Salvaescaleras

Comoditat i seguretat
Les cadires puja escales estan equipades amb seients embuatats i cinturons de seguretat per a brindar comoditat i seguretat durant el transport. Els nostres models també compten amb sensors de seguretat que detenen automàticament el dispositiu si detecten algun obstacle en el camí.

Independència
En permetre que les persones amb mobilitat reduïda es desplacin de manera independent per les escales, les cadires puja escales o cadires elevadores fomenten una major autonomia i autoestima.

Limitació de les Cadires puja escales:

Ús en cadires de rodes
Les cadires puja escales són ideals per a persones amb mobilitat limitada, però no són adequades per a usuaris de cadires de rodes, ja que requereixen la transferència a una cadira específica per a l’ascens o descens.

Les Plataformes elevadores: Accés Total per a Cadires de Rodes

Les plataformes elevadores, són sistemes dissenyats per a transportar a persones amb cadires de rodes o mobilitat reduïda al llarg d’escales rectes o corbes. Aquests dispositius ofereixen una solució completa per a aquells que necessiten romandre en la seva cadira de rodes durant el trasllat.

Avantatges de les Plataformes elevadores:

Implementació d’elevadors i plataformes elevadores
Una altra solució efectiva és la instal·lació d’elevadors i plataformes elevadores en edificis i llocs públics. Els elevadors ofereixen una alternativa vertical per a superar les escales, assegurant que totes les persones, independentment de la seva capacitat física, puguin accedir a tots els nivells d’un edifici. Les plataformes elevadores són una opció pràctica per a escales rectes, permetent a les persones amb mobilitat reduïda desplaçar-se de manera segura i sense esforç.

Accessibilitat total
Les plataformes elevadores són ideals per a usuaris de cadires de rodes, ja que permeten el transport sense la necessitat de transferir-se a una altra cadira.

Capacitat de càrrega
Aquests sistemes poden transportar càrregues més pesades, com a cadires de rodes elèctriques, la qual cosa els converteix en una opció òptima per a usuaris amb necessitats especials.

Disseny funcional
Les plataformes elevadores són espaioses i poden acomodar diferents grandàries de cadires de rodes, la qual cosa les converteix en una opció més versàtil per a persones amb discapacitats diverses.

Per a escales de tram recte, trobem la Plataforma elevadora Supra Línea i per a tram corb trobem la Plataforma elevadora Supra Curva.

Estètica
Alguns models de plataformes elevadores estan dissenyats per a integrar-se elegantment amb la decoració existent, minimitzant el seu impacte visual en l’entorn.

L’accessibilitat en les escales és un aspecte fonamental per a construir una societat inclusiva i acollidora per a tots. En abordar els problemes d’accessibilitat en les escales i aplicar solucions adequades, podem eliminar barreres físiques i socials que afecten persones amb discapacitats físiques, persones majors i pares amb cotxets de bebè. La instal·lació de rampes accessibles, elevadors, plataformes elevadores i el disseny adequat de les escales són passos importants per a garantir que tots puguin gaudir d’un accés equitatiu a edificis i espais públics. En treballar junts per a implementar aquestes solucions, estarem un pas més prop de crear un entorn accessible i empàtic per a tots.

Sillas Salvaescaleras vs. Plataformas Salvaescaleras
Sillas Salvaescaleras vs. Plataformas Salvaescaleras

Desafiaments de les Plataformes elevadores

Requereix espai addicional
A diferència de les cadires puja escales, les plataformes necessiten espai addicional per a la seva instal·lació, la qual cosa podria ser una limitació en escales més estretes o amb espai limitat en els descansos.

Major complexitat d’instal·lació
Les plataformes elevadores poden requerir modificacions arquitectòniques més significatives en l’habitatge per a la seva instal·lació, la qual cosa podria augmentar el cost i el temps de col·locació.

Limitacions de curvatura
Alguns models de plataformes elevadores no són adequats per a escales amb corbes molt pronunciades o dissenys arquitectònics complexos.

En conclusió, l’elecció entre una cadira puja escala i una plataforma elevadora dependrà de les necessitats individuals de cada usuari i les característiques de l’escala en qüestió.

Si la persona té mobilitat reduïda però pot transferir-se a una cadira, una cadira puja escala podria ser l’opció més pràctica i econòmica. No obstant això, si es requereix l’ús d’una cadira de rodes, una plataforma elevadora proporciona una accessibilitat total.

És essencial considerar també el disseny de l’escala, l’espai disponible, el pressupost i les preferències estètiques en prendre una decisió informada.

×