Platges accessibles per a aquest estiu


Platges accessibles per a aquest estiu

Quins elements ha de tenir una platja per a ser accessible?

Una cosa tan simple com anar a la platja i banyar-se en la mar, és impossible per a molts a causa de les barreres que presenten les platges a nivell d’accessibilitat per a totes les persones.

Però avui parlem sobre com resoldre el problema de l’accessibilitat, quins elements són necessaris i quines platges accessibles trobem en la costa catalana.

Què són les platges accessibles?

Les platges accessibles són aquelles que tenen els elements necessaris perquè qualsevol persona, sense tenir en compte si té algun tipus de discapacitat visual, auditiva, física o mobilitat reduïda, pugui gaudir de la platja sense major dificultat, fomentant la seva autonomia.

Per norma general, les platges accessibles tenen llocs concrets, denominats “punts accessibles” per a poder entrar en la mar..

Per què han de ser les platges accessibles?

Les platges han de ser accessibles perquè puguin ser gaudides per tot el món: persones majors, nens, joves, discapacitats i no discapacitats.
Perquè és un dret de tots gaudir d’unes vacances a la platja.
Perquè banyar-se en les aigües de la mar, aprofitar els beneficis del sol, de la sal marina, les algues, el iode i, fins i tot, en algunes zones, els llots i fangs marins

Quins elements han de tenir les platges accessibles?

Perquè una platja sigui catalogada com a accessible per a discapacitats és necessari que reuneixi una sèrie de característiques i de serveis que permetin prestar gaudir d’aquest entorn a persones amb problemes motrius.

Els elements més comuns són:

 • Accés a l’entorn natural de la platja a través de rampes, que al seu torn estiguin connectades a passarel·les.
 • Passarel·les amb un pendent i un ample concrets, que arribin pràcticament a la riba de la platja. Aquestes passarel·les han de ser prou amples perquè puguin circular lliurement per elles les cadira de rodes. A més, en la seva instal·lació han d’emprar-se materials no lliscants per a evitar accidents i permetre el pas de persones amb crosses o bastons.
 • Aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Vestuaris, dutxes i lavabos adaptats.
 • Socorristes i personal de suport per a ajudar a persones amb diferents tipus de discapacitat.
 • Ajudes tècniques disponibles per a facilitar l’accessibilitat: crosses amfíbies, cadires de rodes de platja, armilles salvavides, cèrcols de flotació o cadires de rodes per a bany, entre altres.
 • Cartells visibles que incloguin els serveis amb els explica la platja.
 • Altaveus informatius i dispositius visuals i sonors per a persones amb discapacitats sensorials.
 • Zones amb ombra i ombrel·les per a persones discapacitades.
 • Mobiliari urbà accessible i vehicles adaptats (NOVAF).
 • Boies perpendiculars per a poder desplaçar-se fàcilment en l’aigua.

¿Qué elementos deben tener las playas accesibles?

Sens dubte, un altre gran aliat per a permetre gaudir d’un bany còmode i segur tant per a l’usuari final com per als acompanyants són les cadires amfíbies, per a desplaçar-se per la sorra, ja estigui seca o mullada, i per a submergir en l’aigua de la mar i de la piscina.

En el cas de ser una platja urbana, aquesta ha de complir amb els criteris exposats en l’a Article 9 de Platges Urbanes de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer.  Es tracta d’un document tècnic que recull condicions bàsiques per a facilitar l’accés i ús als espais públics urbanitzats. De fet, en el seu article 9 de nom «Platges urbanes» estableix l’obligatorietat d’instal·lar punts accessibles, «que hauran d’estar connectats amb les vies destinades al trànsit per als vianants confrontants amb la platja».

Model de platges accessibles

S’estableixen dues modalitats:

 • ​Les platges accessibles faciliten l’accés i gaudi a tots els usuaris i especialment a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d’aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passarel·les de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua, si bé en cap cas arriben a tocar-la ja que els corrents podrien desprendre el mòdul. També compten amb transport públic adaptat que facilita l’accés a les platges. Aquestes característiques es troben en el conjunt de platges de la ciutat.
 • Les platges accessibles amb servei de suport al bany són les dirigides a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per a poder accedir a l’aigua.

Platges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda a Barcelona

Playas accesibles para personas con movilidad reducida en Barcelona

A Barcelona podem trobar algunes de les millors platges de la costa catalana, sobretot des del punt de vista del seu condicionament per a minusvàlids que permet que siguin accessibles i que estiguin condicionades per a facilitar la mobilitat.

Durant la temporada de bany d’estiu, totes les platges de la ciutat de Barcelona compten amb serveis per a acompanyar a les persones usuàries de les platges en el seu oci en el litoral de la ciutat. L’objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de l’espai públic i facilitar la convivència en la franja marítima de Barcelona.

Les platges accessibles per a discapacitats de Barcelona són:

Les platges de la Nova Icària, la Barceloneta, i la zona de bany del Fòrum són les millor adaptades per a persones discapacitades. Aquestes tres platges compten amb servei de suport al bany, dirigit a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per a poder accedir a l’aigua. Disposen, també, d’una caseta vestuari, cadires amfíbies, grua elevadora, armilles salvavides i para-sols. Personal tècnic i voluntari fan costat a les persones amb mobilitat reduïda per a entrar i sortir de la mar i gaudir del bany. Gràcies a aquest servei la platja de la Nova Icària ha obtingut enguany la bandera de Ecoplayas.

La Platja de la Barceloneta està constituïda per reserves d’aparcament en el passeig marítim, itinerari adaptat fins a arribar a la platja seca, un itinerari de passarel·les que arriba fins a l’aigua amb un últim tram enrotllable, una plataforma de passarel·les destinada a l’estança dels usuaris i usuàries, dutxes adaptades, taquilles, vestuaris, lavabos adaptats, grua elevador, dues cadires amfíbies, armilles salvavides, flotadors, para-sols, un tècnic responsable del punt i personal voluntari de suport.

La Platja de la Nova Icària disposa de reserves d’aparcament en el passeig marítim, itinerari adaptat fins a arribar a la platja seca, un itinerari de passarel·les que arriba fins a l’aigua amb un últim tram enrotllable, una plataforma de passarel·les destinada a l’estança dels usuaris i usuàries, dutxes adaptades en la sorra, dos mòduls de vestuari. un mòdul de lavabo químic adaptat, grua elevadora, dues cadires amfíbies, armilles salvavides, flotadors, para-sols, un tècnic responsable del punt i personal voluntari de suport.

La Zona de banys del Fòrum. Per a accedir a l’aigua en la zona de bany del Fòrum es fa necessari un desplaçament vertical i a més el fons es relliscós pel verd que s’acumula, per aquest motiu tot el personal d’atenció és tècnic professional. L’accés a l’aigua es realitza mitjançant una grua hidràulica elevadora i des de l’any 2012 hi ha dos disponibles. També es disposen d’hamaques per als usuaris de manera gratuïta perquè tot l’entorn de la zona de banys disposa de terra de formigó i les hamaques faciliten la possibilitat de prendre el sol amb major comoditat. A part, la zona disposa diferents elements adaptats com a vestuaris, lavabos i dutxes i les persones amb targeta de permissibilitat d’aparcament per a persones amb discapacitat poden accedir fins a tocar de la zona de banys.

A Santa Susanna, la platja Llevant té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.
La Platja dels Dunes té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, banys accessibles i zona de bany delimitada.

A Sant Pol de Mar trobem dues platges adaptades.
La Platja Ca Villar té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany i, cadires amfíbies.
La Platja Els Barques té un accés adequat, dutxes adaptades, passarel·les i banys accessibles.

A Garraf trobem dues platges adaptades.
Ses Salines té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.
La Platja Adarró té un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Sitges trobem sis platges adaptades.
La Platja de Garraf i la Platja de Sant Sebastià tenen un accés adequat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.
La Platja de la Barra, Platja de la Ribera i Platja dels Botigues tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Canet de Mar trobem dues platges adaptades.
La Platja de Canet té un accés adequat, dutxes adaptades, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.
La Platja del Cavaió té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.

A Calella trobem dues platges adaptades.
La Platja de Garbí té un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.
La Platja Gran Calella té un accés adequat, dutxes adaptades, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Cubelles, la platja Mota de Sant Pere té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.

A Vilanova i la Geltrú trobem quatre platges adaptades.
La Platja d’Ibersol, Platja de Ribes Roges i Platja de Sant Gervasi tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.
La Platja del Far de Sant Cristòfol té un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

En Masnou trobem dues platges adaptades.
La Platja d ́Ocata i la Platja del Masnou tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Vilassar de Mar la Platja de l’Almadrava té un accés adequat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany i cadires amfíbies.

A Malgrat de Mar trobem tres platges adaptades.
La Platja de la Conca i Platja de Malgrat i Platja de l`Drassana tenen un accés adequat, aparcament reservat, dutxes adaptades, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.

A Arenys de Mar, la Platja de la Picòrdia té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys accessibles i zona de bany delimitada.

A Premià de Mar, la Platja de Llevant té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Mataró trobem dues platges adaptades.
La Platja del Callao i la Platja del Varador tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

A Badalona trobem dues platges adaptades.
La Platja del Pont d’en Botifarreta i la Platja dels Pescadors tenen un accés adequat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys accessibles.

Platges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda a Girona

Playas accesibles para personas con movilidad reducida en Girona

A Blanes, la Platja de Blanes compta amb dutxes adaptades, banys accessibles, gandullas, servei de socorrisme, zona d’ombra, crosses amfíbies, cadires amfíbies, un vestuari adaptat i una passarel·la.

A Lloret de Mar la Platja de Lloret amb cadira amfíbia, crosses amfíbies, banys accessibles, passarel·la, una línia de vida, rampes, un vestuari adaptat, accés als quiosquets, una dutxa adaptada, una zona d’ombra i una grua per a persones amb mobilitat reduïda.

A Sant Feliu de Guíxols, la Platja de Sant Pol amb banys accessibles, una passarel·la, cadires amfíbies, crosses amfíbies, baranes dins de l’aigua i una zona d’ombra. La platja de Sant Feliu compta amb zones abalisades i línies de vida per a banyistes, banys accessibles, una passarel·la, cadires amfíbies, crosses amfíbies, baranes dins de l’aigua i una zona d’ombra.

En Platja d’Cèrcol, la Platja Gran compta amb una passarel·la per a facilitar l’accés, cadires amfíbies, banys accessibles, servei d’ajuda, rampes, dutxes adaptades, pàrquing per a persones usuàries de cadira de rodes, accés als quiosquets, crosses amfíbies i línies de vida. Es considera una platja totalment accessible per a persones usuàries de cadira de rodes, ideal per a anar amb la família. I Cala Rovira que té pàrquing per a persones usuàries de cadira de rodes. També disposa de banys accessibles, accés als quiosquets, passarel·les, cadira amfíbia, servei d’ajuda i una línia de vida.

A Sant Antoni de Calonge, la Platja Torre Valentina ha estat distingida amb la bandera blava i amb la certificació mediambiental europea. A més, compta amb els següents serveis: cadires amfíbies, dutxes adaptades, banys accessibles, zones d’ombra, rampa d’accés a la platja, passarel·la, guia per persones amb deficiència visual, servei d’assistència al bany a persones amb discapacitat, servei de grua, crosses amfíbies.

A Palamós La Platja Gran ofereix diferents serveis als banyistes, com per exemple dutxes adaptades i accessibles, una passarel·la, cadires amfíbies, banys adaptats, servei de Creu Roja, rampes, zones d’ombra, bars, quiosquets, lloguer de para-sol i patins, banderes de salvament, papereres, zones per a nens, lloc de salvament, etc. La platja està perfectament adaptada per a persones usuàries de cadira de rodes.

A Begur, Aiguablava disposa de pàrquing per a persones usuàries de cadira de rodes, banys accessibles, cadires amfíbies, servei de Creu Roja, caminadors i una passarel·la. També podeu gaudir de la Platja del Racó i Sa Riera que també ofereixen crosses amfíbies. La platja disposa d’una zona d’aparcament gratuït a peu de platja.

A l’Estartit , La Platja Gran compta amb una llarga passarel·la per a poder accedir a ella de manera còmoda i fàcil, banys accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i dutxes adaptades. També compta amb cadires amfíbies, gandula amfíbia i servei d’ajuda.

A Portbou, la Platja Gran ha estat guardonada amb la bandera blava per la qualitat dels seus serveis. És una platja adaptada a persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda. Compta amb una passarel·la que facilita l’accés cap a la mar i una plataforma dins de l’aigua amb dues dutxes. Disposa de lavabos accessibles i adaptats i de baranes dins de l’aigua per a facilitar l’accés.

Per sort, cada vegada més pobles costaners comencen a adaptar a poc a poc les seves platges amb diferents elements d’accessibilitat i mobilitat que faciliten el seu ús i gaudi a discapacitats i acompanyants.

Platges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda a Tarragona

Playas accesibles para personas con movilidad reducida en Tarragona

A Torredembarra trobem dues platges adaptades.
La Paella i Baix a Mar tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany i cadires amfíbies.

A Hospitalet de L’Infant trobem quatre platges adaptades.
La Platja del Torn, Platja de la Punta del Riu, Platja de l’Arenal i Platja de l’Almadrava tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, lavabos accessibles i cadires amfíbies.

A Tarragona trobem sis platges adaptades.
La Platja de l’Arrabassada i Platja de la Mora que tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.
La Platja del Miracle / Comandància i Platja de la Savinos que tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys adaptats i zona de bany delimitada.
La Platja Llarga i Platja de Tamarit que tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.

A Calafell trobem tres platges adaptades.
MSs Mel-L’Estany i Platja Calafell que tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys adaptats i zona de bany delimitada.
La Platja de Destral de Calafell té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys adaptats i zona de bany delimitada.

A Roda de Barà trobem tres platges adaptades.
Platja Llarga i Costa Daurada que tenen un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, dutxes adaptades, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys adaptats i zona de bany delimitada.
La Platja de Pallisseta té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, dutxes adaptades, banys adaptats i zona de bany delimitada.

A Mont-roig del Camp trobem La Platja Cristall que té un accés adequat, aparcament adaptat, passarel·les, banys adaptats, personal de suport al bany i cadires amfíbies.

A Vila-seca trobem La Platja La Pineda que té un accés adequat, aparcament adaptat, passarel·les i personal de suport al bany.

Al Vendrell trobem tres platges adaptades.
Platja del Francàs, Platja de Sant Salvador i Platja de Coma-ruga que tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.

A Cambrils trobem set platges adaptades.
La Platja de Vilafortuny, La Llosa i Prat d’En Fores i Regueral que tenen un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.
La Platja del Cavet i L`Esquirol que tenen un accés adequat, passarel·les i banys adaptats.
La Platja Horta de St. Maria té un accés adequat, passarel·les, dutxes adaptades i banys adaptats.
La Platja de L`Ardiaca té un accés adequat i passarel·les.

A Salou trobem tres platges adaptades.
Platja de Ponent té un accés adequat, aparcament reservat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.
Platja de Llevant té un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies, banys adaptats i zona de bany delimitada.
Platja de Capellans té un accés adequat, passarel·les, personal de suport al bany, cadires amfíbies i banys adaptats.

Una platja per als banyistes amb mobilitat reduïda

Playa para bañistas con movilidad reducida

A Cunit (Tarragona) va estrenar el passat estiu una insòlita àrea de bany a la platja per a fer-la accessible a les persones amb mobilitat reduïda. A part de les passarel·les de fusta fins a l’aigua i del servei de cadira amfíbia, va habilitar una zona amb cadires i baranes dins de l’aigua.

Volíem aconseguir platges que fossin el màxim inclusives possible».
«Molta gent que ens comentava que necessitava un sistema de bany adaptat»
«Gràcies a les baranes i a la possibilitat d’asseure’s, es genera una sensació de tranquil·litat als usuaris i també als seus cuidadors o ajudants»

Jose Manuel Cabada, regidor de Platges de Cunit.

L’espai ofereix 24 seients en remull situats sota un tendal, situat en una zona resguardada del corrent marí.

Un tendal amb tres fileres de seients blaus i dues baranes metàl·liques instal·lades a nivell d’un espigó desperta aquests dies la curiositat dels banyistes de Cunit. L’espai, delimitat per boies, està ideat per a facilitar el bany de persones majors, embarassades i persones amb dificultats per a moure’s. La intenció és que aquests col·lectius puguin gaudir de l’aigua asseguts en un lloc segur, o bé que es refresquin dempeus agafats a unes baranes que els garanteixin estabilitat.

També està disponible l’ús de la cadira amfíbia per a les persones amb limitacions més severes.

Aquestes àrees de bany només es poden situar en platges on no hi hagi canvis considerables de marea ni de corrents marins.

Anima’t i tria una d’aquestes platges accessibles per a passar les teves vacances

A més, si estàs buscant platges accessibles has de tenir en compte que tinguin la Bandera Blava, un distintiu que la Fundació Europea d’Educació Ambiental concedeix anualment a platges i ports amb una sèrie de condicions ambientals i en les seves instal·lacions. Perquè una platja tingui bandera blava ha de complir criteris com a qualitat en les aigües, seguretat, prestació de serveis generals i ordenació del medi ambient. Generalment les platges amb bandera blava garanteixen unes instal·lacions en molt bon estat, però això no vol dir que siguin platges accessibles ja que els seus punts d’accessibilitat poden no adaptar-se a les teves necessitats.

×