Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat


ajudes a les persones amb discapacitat

Des del passat 11 de juliol està oberta la convocatòria per a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020

Ajuts per a persones amb discapacitat

El Govern ha aprovat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destini 2,6 milions d’euros a ajudar les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions que permetin promocionar la seva autonomia personal. A través de mesures compensatòries, l’objectiu és millorar la seva qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i requisits establerts, podran optar a aquesta prestació, de caràcter econòmic, que ajuda a millorar la seva autonomia personal en la mobilitat, la llar, la formació i el dia a dia.

Promou que persones amb discapacitat obtinguin o reconverteixin el permís de conduir o adaptin el seu vehicle, a més d’ajudar a assumir els costos del transport públic col·lectiu. També es pot sol·licitar per obres d’adaptació de la llar i per adquirir productes o serveis de suport, com cadires de rodes, cadires salvaescales, telèfons mòbils amb veu, a més de cursos d’aprenentatge de llengua de signes o de lectura labial, així com intèrprets per a persones sordes o sordcegues en formació postobligatòria i ocupacional, entre altres productes i serveis.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El 10 de setembre de 2020 és el darrer dia de termini per a presentar la sol·licitud (inclòs). Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020

Dins del nostre sector de l’accessibilitat, són els elements que s’instal·len sense grans actuacions en l’edifici.

Aquest grup de productes no el poden sol·licitar les persones amb discapacitat que viuen en residències, a excepció de la prestació rampes manuals portàtils (codi 709), que sí que la podran demanar.

Cadira per pujar i baixar escales (amb dues persones)

 • Codi 708
 • Import: 300,00 euros.
 • Funció: acilitar a les persones assistents la tasca de pujar i baixar escales a les persones assegudes en una cadira.
 • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: persones que no poden pujar i baixar escales i amb poc pes.

Rampes manuals portàtils

 • Codi 709
 • Import: 450,00 euros.
 • Funció: permet superar petits desnivells en una cadira de rodes manual o elèctrica o en un cotxet d’infant amb l’ajut d’una persona assistent.
 • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: les persones que van en cadira de rodes o amb caminador i que els necessiten per superar desnivells.

 

ayudas personas con discapacidad rampa

 

Aparell salvaescales portàtil

 • Codi 710
 • Import: 2.000,00 euros.
 • Funció: permet a la persona assistent pujar i baixar una persona que va amb cadira de rodes manual o amb caminador per les escales sense que hagi de fer gaire força.
 • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: les persones de més de 15 kg de pes que superin el barem de mobilitat que preveu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i que tinguin barreres arquitectòniques insalvables i sense ascensor en l’accés o a l’interior del seu domicili..
 • Observacions:
  • Cal adjuntar un informe que justifiqui la idoneïtat de la petició, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Ordre.
  • Aquesta prestació no es podrà tornar a sol·licitar fins que no hagin transcorregut 8 anys des de la darrera concessió.
  • Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions: cadira salvaescales (codi 712) i plataforma salvaescales o elevador vertical (codi 713).

 

ayudas personas con discapacidad salvaescalera portatil

 

Automatisme de portes

 • Codi 711
 • Import: 2.000,00 euros.
 • Funció: permite abrir y cerrar puertas de manera automática o mediante un mando.
 • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: persones amb cadira de rodes o amb greu discapacitat motora que no poden obrir manualment una porta o l’espai de maniobra és insuficient per obrir-la.

 

ayudas personas con discapacidad automatismo para puertas

 

Cadira salvaescales (instal·lació fixa)

 • Codi 712
 • Import: 2.000,00 euros.
 • Funció: traslladar la persona a diferents nivells de l’habitatge en una cadira que es desplaça per una guia fixa pel recorregut de l’escala. No permet el desplaçament de la persona en la cadira de rodes.
 • Persones destinatàries: persones amb barem de mobilitat que tenen dificultats per superar escales, però poden fer transferències.
 • Observacions:
  • Queda exclosa la instal·lació en escales d’espais comuns de comunitats de propietaris.
  • Aquesta prestació no es podrà tornar a sol·licitar fins que no hagin transcorregut 8 anys des de la darrera concessió.
  • Aquesta prestació és incompatible amb la prestació plataforma salvaescales o elevador vertical (codi 713) i la prestació aparell salvaescales portàtil (codi 710).

 

ayudas personas con discapacidad silla salvaescaleras

 

Plataforma salvaescales o elevador vertical

 • Codi 713
 • Import: 3.500,00 euros.
 • Funció: raslladar la persona asseguda a la cadira de rodes a diferents nivells de l’habitatge mitjançant una plataforma que es desplaça per una guia pel recorregut de l’escala o que es desplaça de forma vertical en el cas de l’elevador.
 • Persones destinatàries: persones amb barem de mobilitat que no poden salvar escales del seu habitatge habitual.
 • Observacions:
  • Queda exclosa la instal·lació en escales d’espais comuns de comunitats de propietaris.
  • Aquesta prestació no es podrà tornar a sol·licitar fins que no hagin transcorregut 8 anys des de la darrera concessió.
  • Aquesta prestació és incompatible amb la prestació cadira salvaescales (instal·lació fixa) (codi 712) i la prestació aparell salvaescales portàtil (codi 710).

 

ayudas personas con discapacidad plataforma salvaescalera

 

 

ayudas personas con discapacidad plataforma elevadora

 

×