Ascensor Unifamiliar DHMAquest treball va ser realitzat a Tona, es va instal·lar un Ascensor de velocitat reduïda model DHM. Va ser una solució tecnològica pràctica i econòmica per a la supressió de barreres arquitectòniques de gran recorregut.

L'Ascensor Unifamiliar DHM és totalment personalizable. Es va realitzar amb panells crema, perfilería vertical ampla, sostre matitzat, botonera i mirall en un mateix costat.

Amb la instal·lació d'aquest ascensor unifamiliar de dimensions reduïdes es va solucionar el problema d'accessibilitat als pisos de l'edifici.

ascensor dhm

ascensor dhm

ascensor dhm

ascensor dhm