Cadira pujaescales Flow2 i Homeglide


Aquest treball va ser realitzat a Vilafranca. En les escales de l’edifici es va instal·lar en un primer tram i ancorada a paret una Cadira puja escales Homeglide. En el primer replà, en acabar el recorregut del tram recte de la cadira puja escales Homeglide, es va instal·lar una Cadira pujaescales Flow2, de tram corb per suprimir les barreres arquitectòniques de l’edifici.

Es va optar posar 2 cadires puja escales, una recta per al primer tram i una altra amb corbes per a portar del primer replà a la planta 2.

Es tracta de tipus d’instal·lació curiosa, ja que ens trobem amb dues cadires puja escales en una mateixa escala d’un edifici. El motiu era perquè a baix no hi havia espai suficient (hi havia la porta del carrer i comptadors) per a poder posar la cadira puja escales corba per la barana fins sota de tot, i per a fer l’habitatge 100% accessible, es va decidir per a posar un tram recte en l’altre costat de l’escala (on no destorbava).

Com pot veure, les escales estretes o la petita entrada a l’escala no són un problema que impossibiliti la instal·lació del puja escales.

Amb la instal·lació d’aquestes de cadires puja escales es va solucionar l’accés als diferents pisos de l’edifici.

 

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

Silla Salvaescaleras Flow2 y Homeglide

{module Video flow homeglide}
 
×