Normativa


Eliminar les barreres i garantir l’accessibilitat per a tots els ciutadans, incloses les persones que experimenten dificultats de mobilitat, és un dels objectius de Farré Accessibilitat.

Totes els nostres elevadors (ja siguin cadires puja escales, plataformes puja escales, plataformes elevadores o ascensors) compleixen totes les normatives requerides per al seu correcte funcionament.

En aquest apartat, en forma d’ajuda i orientació per a persones que busquin o estiguin interessades a saber més sobre normatives relatives a Accessibilitat – Ascensors – Propietat horitzontal us oferim un resum de les principals normatives a tenir en compte.

Normativa relativa a l’Accessibilitat:

LLEI 9/2003, DE 13 DE JUNY,
DE LA MOBILITAT

DECRET 135/1.995, DE 24 DE MARÇ,
DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 20/1.991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT.

LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE,
DE PROMOCION DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESION DE BARRERES ARQUITECTONICAS.

 

Normativa relativa als Ascensors:

REIAL DECRET 203/2016, DE 20 DEMAIG ,
PEL qual S’ESTABLEIXEN ELS REQUISITS ESSENCIALS DE SEGURETAT PER A la COMERCIALITZACIÓ D’ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.

 

Normativa relativa a la Propietat Horitzontal:

LLEI 15/1995, DE 30 DEMAIG ,
SOBRE LÍMITS DEL DOMINI SOBRE IMMOBLES PER ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A les PERSONES AMB DISCAPACITAT.

LLEI 51/2003, DE 2 DE DESEMBRE,
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS, NO DISCRIMINACIÓ I ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

REIAL DECRET 505/2007, DE 20 D’ABRIL,
PEL qual S’APROVEN LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A l’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS

{module Menú serveis}

  Més informació

  Si desitja més informació, empleni aquest formulari. Ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

  Pot trucar-nos clicant al número de telèfon 938172681 i l'atendrem encantats.

  <h3″>Li oferim solucions d’accessibilitat
  Truqui’ns i sol·liciti un pressupost gratuït i sense compromís
  L’assessorarem segons les seves necessitats
  Realitzarem la seva instal·lació ràpida i neta
  Disposem d’assistència tècnica per a qualsevol tipus d’incidència
  Comercialitzem tots els productes amb homologacions i certificats CE
  Tots els nostres productes i instal·lacions tenen garantia
  ×