Realitzacions Ascensors unifamiliars


Instal·lacions realitzades per Farré per a millorar l’accessibilitat mitjançant ascensors unifamiliars.

Crear condicions favorables per a l’accessibilitat és important no sols en ubicacions públiques sinó en cases particulars. Moltes vegades, en l’etapa de disseny d’una casa unifamiliar, no es té en compte el que pot succeir en diversos anys, no fent la casa accessible. La possible solució a aquesta problemàtica, pot ser la instal·lació d’un ascensor domèstic.

Els ascensors per a la llar són un equipament ideal per a qualsevol persona que disposi de l’espai suficient dins de casa per a posar un elevador, ja que els permet, d’una sola vegada, poder pujar mes d’una persona.

És important esmentar que els ascensors unifamiliars compleixen tots amb els requisits/normatives necessàries, la qual cosa ens permeten la seva fàcil instal·lació en una casa de dues o més pisos.

Gràcies a la seva fabricació a mida, els ascensors domèstics poden elevar a dos o més persones a qualsevol que sigui l’elevació requerida (podent elevar-se més de 6 altures).

Els ascensors unifamiliars estan dissenyats de tal manera que té en compte les solucions més modernes com una aparença agradable i neta, fiabilitat en el seu ús i silenciós.

També hi ha moltes opcions addicionals disponibles per a adaptar l’ascensor unifamiliar als requisits de l’entorn i preferències del client.

×